Duhová školka

PRÁZDNINY V DUHOVÉ ŠKOLCE

PRÁZDNINY V DUHOVÉ ŠKOLCE

Prázdninový provoz:

školní rok končíme v pátek 1.7.2016

4.-8.7. - zavřeno

11.7.-5.8. - 7.30-15.00 hod. (25.-28.7. do 16.00 hod.)

8.-26.8. - prázdniny

nový školní rok začínáme v pondělí 29.8.2016

Do prázdninové školky je možné přihlásit i dítě, které naši školku pravidelně nenavštěvuje.

Odpolední kroužky se přes prázdniny nekonají, začínáme opět od září. Rozvrh kroužků upřesníme v průběhu prázdnin.

Těšíme se na vás!

Hudební kroužky, zpívání a kreativní dílničky 2015/2016

Hudební kroužky, zpívání a kreativní dílničky 2015/2016

• pondělí 17.00-18.00 h. - hudební kroužek (děti 3-5 let)

• úterý 17.00-00 h. - výtvarný kroužek (děti 3-5 let)

• středa 17.00-18.00 h. - hudební kroužek (děti 5-9 let)

• čtvrtek 17.30-18.30 h. - výtvarný kroužek (děti 5-9 let)

• výuka hry na kytaru je určena nejen pro děti (vhodné od cca 8 let a starší), termín dle dohody s lektorkou

 

 
facebook

odpolední zájmové kroužky

Pondělí od 17.00 hod. hudební kroužek pro nejmenší
  od 15.45 hod. výuka hry na zobcovou flétnu
Úterý od 17.00 hod. výtvarný kroužek pro nejmenší
Středa od 17.00 hod. hudební kroužek pro předškoláky a mladší školáky
Čtvrtek od 17.30 hod. výtvarný kroužek pro předškoláky a mladší školáky

Výuka hry na klasickou kytaru dle dohody s lektorkou.

Lekce trvají 60 minut.

 

Výuka hry na klasickou kytaru

Kroužek probíhá individuálně či v malé skupince 2-3 žáků. Pro děti od cca 8 let. Již od začátku výuky se snažíme dávat důraz na správnou techniku hry a její cítění. Nejprve se seznamujeme se samotným nástrojem a jeho držením, poté začínáme hrát jednoduchá technická cvičení. Později se učíme jednoduché skladby a základní akordy. Součástí výuky je hudební nauka. Podmínkou je vlastní nástroj. Učební materiál: Škola hry na kytaru pro začátečníky – Jiří Jirmal.

 

Výuka hry na zobcovou flétnu

Kroužek probíhá v malé skupince žáků. Pro děti od cca 4 do 9 let. Již od začátku výuky klademe důraz na techniku hry, správné držení nástroje a dýchání. Nejprve se seznamujeme se samotným nástrojem a začínáme se učit jednoduchá technická cvičení, později se učíme hrát jednoduché skladby. Součástí výuky je hudební nauka. Podmínkou je vlastní nástroj.

 

Hudební kroužek pro nejmenší (HV1)

Učíme se základy hudební teorie, poznáváme noty, učíme se správnému rytmickému cítění, dýchání, artikulaci, intonaci. Kroužek je určen pro děti od cca 3 do 5 let a je zaměřen hlavně na zpívání, a to dětských písní či melodizovaných říkadel. Před každým zpíváním se rozezpíváme (přizpůsobeno věku dětí). Zpívání probíhá s různými hudebními nástroji (kytara, klávesy, triangl, xylofon, minidřívka apod.), s některými nástroji mohou hrát i samotné děti. Podporujeme kladný vztah k hudbě, učíme se hudbu poslouchat a poznávat její různé podoby.

 

Hudební kroužek pro předškoláky a mladší školáky (HV2)

Kroužek je určen pro děti od cca 5 do 9 let a je zaměřen hlavně na zpívání. Rozšiřujeme si znalosti z hudební teorie, učíme se noty, zaměřujeme se na správné dýchání, posazení hlasu, artikulaci, intonaci a rytmus. Před každým zpíváním se rozezpíváme (přizpůsobeno věku dětí). Zpívání probíhá s různými hudebními nástroji (kytara, klávesy, harmonika, triangl, xylofon, ozvučná dřívka apod.), s některými nástroji mohou hrát také samy děti. Rozvíjíme kladný vztah k hudbě a učíme se ji poslouchat a rozeznávat různé hudební žánry.

 

Výtvarný kroužek pro nejmenší (VV1)

Ve výtvarném kroužku pro děti od cca 3 do 5 let tvoříme jednoduché výrobky z různých materiálů (lepení, kašírování, tvarování), kreslíme pastelkami, křídami, malujeme barvami. Dbáme na správný úchop tužky/pastelky/štětce, snažíme se o rozvíjení osobnosti, fantazie, kreativity a samostatnosti. Učíme se barvy a jejich míchání a základy techniky malování (akvarely, temperové barvy). Činnosti jsou přizpůsobeny věku dětí.

 

Výtvarný kroužek pro předškoláky a mladší školáky (VV2)

Ve výtvarném kroužku pro děti od cca 5 do 9 let se učíme a procvičujeme si různé výtvarné techniky (např. kresba, malba, linoryt, malování na sklo, modelování ze samotvrdnoucí hmoty atd.). Učíme se o barvách a jejich vzájemném míchání a kombinování, o kompozici a základech perspektivy apod. Rozvíjíme kreativitu, vizuální paměť, estetické cítění. Různorodými zadáními podporujeme individuální obrazové vyjadřování. Činnosti jsou přizpůsobeny věku dětí.

 

Ceník

120 Kč/60 min. – VV1, HV1

130 Kč/60 min. – VV2, HV2

200 Kč/60 min. – kytara

150 Kč/45 min. – flétnička

 

Rezervujte si místo pro Vaše dítě včas! Vyplněnou přihlášku (ke stažení na této stránce) nám prosím odešlete na emailovou adresu: info@duhovaskolkapraha.cz

Rezervace místa je podmíněna odevzdáním přihlášky a uhrazením zálohy 600,- Kč, která bude postupně odečítána za odchozené lekce. Nebude-li uhrazena záloha do 10 dnů po podání přihlášky, školka je oprávněna nabídnout místo dalšímu zájemci. V případě, že dítě nenastoupí, rezervační poplatek propadá.