Duhová školka

DIVADLO - únor a březen 2017

DIVADLO - únor a březen 2017

Srdečně zveme všechny děti ze školky i z kroužků a jejich sourozence i rodiče k nám do školky na divadelní představení:

V ÚNORU

pondělí 20. 2. 2017 od 10.00 hodin - Eliščiny pohádky - divadlo Já to jsem, Víťa Marčík ml.

V BŘEZNU

pondělí 27. 3. 2017 od 10.00 hodin - Království zlaté vařečky - Nezávislé divadlo

KREATIVNÍ DÍLNIČKY v Duhové školce

KREATIVNÍ DÍLNIČKY v Duhové školce

Konečně máme nové termíny pro další společné tvoření! Srdečně Vás zveme na páteční odpoledne k nám do školky:

3. března 2017 od 16.30 hodin - KREATIVNÍ DÍLNIČKA pro děti a rodiče (Téma: JARO - jarní mláďata, trojrozměrný výrobek jako veselá závěsná zvířecí/ptačí dekorace, či zápich do květináče)

17. března 2017 od 16.30 hodin - KREATIVNÍ DÍLNIČKA pro ženy - „DÁMSKÝ KLUB“ (Téma: JARO a VELIKONOCE - TECHNIKA FLEURORIGAMI - křehké papírové květy a jarní dekorace)

31. března 2017 od 16.30 hodin - KREATIVNÍ DÍLNIČKA pro děti a rodiče (Téma: VELIKONOCE - kraslice zase trochu jinak - netradiční zdobení velikonočních vajec)

28. dubna 2017 od 16.30 hodin - KREATIVNÍ DÍLNIČKA pro ženy - „DÁMSKÝ KLUB“ (Téma: PLSTĚNÉ ŠPERKY - náušnice, přívěsek ve Vašich oblíbených barvách)

Na všechny dílničky je potřeba registrace předem na info@duhovaskolkapraha.cz

Další upřesňující informace najdete v části "akce" a samozřejmě také na nástěnce ve školce.

Děkujeme a těšíme se!

Martina a Markéta

lektorky z Duhové školky

ODPOLEDNÍ KROUŽKY PRO DĚTI

ODPOLEDNÍ KROUŽKY PRO DĚTI

• PŘIHLÁSIT DO KROUŽKŮ SE MŮŽETE I V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU (mailem na info@duhovaskolkapraha.cz, nebo telefonicky na 728 945 955 a 606 406 296).

Rozvrh kreativních kroužků ve II. pololetí:

• P O N D Ě L Í

Dramatický kroužek jsme z provozních důvodů bohužel museli dočasně zrušit, o změně termínu konání Vás budeme včas informovat

16.00-18.00 budou opět probíhat výtvarné dílničky v OC Hostivař (březen - květen/červen)

• Ú T E R Ý

17.00–18.00 hod. výtvarný kroužek pro nejmenší (3–5 let) - nabízíme ještě několik volných míst pro nejmenší výtvarníky

• S T Ř E D A

17.00–18.00 hod. hudební kroužek pro předškoláky a mladší školáky (5–9 let) - doplňujeme kolektiv malých hudebníků, přijďte mezi nás!

• Č T V R T E K

17.00–18.00 hod. hudební kroužek pro nejmenší (3–5 let) - nabízíme poslední volná místa pro nejmenší hudebníky

17.30–18.30 hod. výtvarný kroužek pro předškoláky a ml. školáky (5–9 let) - nabízíme ještě několik volných míst pro malé výtvarníky

• Výuka hry na klasickou kytaru (od 8 do 100 let) – konání dle dohody s lektorkou, pro děti i pro dospělé, pro začátečníky i pokročilé. Lekce je možné využít i jako kondiční pro oživení dovedností hry na hudební nástroj.

• Nenašli jste kroužek pro Vaši věkovou kategorii který byste chtěli navštěvovat? Neváhejte nám zavolat. V případě dostatečného zájmu jsme připraveni otevřít také kroužky pro starší školáky (10+).

 

 
facebook

odpolední zájmové kroužky

Pondělí od 17.00 hod. dramatický kroužek
Úterý od 17.00 hod. výtvarný kroužek pro nejmenší
Středa od 17.00 hod. hudební kroužek pro předškoláky a mladší školáky
Čtvrtek od 17.00 hod. hudební kroužek pro nejmenší
  od 17.30 hod. výtvarný kroužek pro předškoláky a mladší školáky

Výuka hry na klasickou kytaru dle dohody s lektorkou.

 

Výuka hry na klasickou kytaru

Kroužek probíhá individuálně či v malé skupince 2-3 žáků. Již od začátku výuky se snažíme dávat důraz na správnou techniku hry a její cítění. Nejprve se seznamujeme se samotným nástrojem a jeho držením, poté začínáme hrát jednoduchá technická cvičení. Později se učíme jednoduché skladby a základní akordy. Součástí výuky je hudební nauka. Podmínkou je vlastní nástroj. Učební materiál: Škola hry na kytaru pro začátečníky – Jiří Jirmal. Kroužek je určený nejen pro děti od cca 8 let, ale i pro dospělé;, začátečníky i pokročilé, kteří chtějí pokračovat ve hře, nebo by si rádi oživili dřívější dovednosti.

 

Hudební kroužek pro nejmenší (HV1)

Učíme se základy hudební teorie, poznáváme noty, učíme se správnému rytmickému cítění, dýchání, artikulaci, intonaci. Kroužek je určen pro děti od cca 3 do 5 let a je zaměřen hlavně na zpívání, a to dětských písní či melodizovaných říkadel. Před každým zpíváním se rozezpíváme (přizpůsobeno věku dětí). Zpívání probíhá s různými hudebními nástroji (kytara, klávesy, triangl, xylofon, minidřívka apod.), s některými nástroji mohou hrát i samotné děti. Podporujeme kladný vztah k hudbě, učíme se hudbu poslouchat a poznávat její různé podoby.

 

Hudební kroužek pro předškoláky a mladší školáky (HV2)

Kroužek je určen pro děti od cca 5 do 9 let a je zaměřen hlavně na zpívání. Rozšiřujeme si znalosti z hudební teorie, učíme se noty, zaměřujeme se na správné dýchání, posazení hlasu, artikulaci, intonaci a rytmus. Před každým zpíváním se rozezpíváme (přizpůsobeno věku dětí). Zpívání probíhá s různými hudebními nástroji (kytara, klávesy, harmonika, triangl, xylofon, ozvučná dřívka apod.), s některými nástroji mohou hrát také samy děti. Rozvíjíme kladný vztah k hudbě a učíme se ji poslouchat a rozeznávat různé hudební žánry.

 

Dramatický kroužek (DrK)

Kroužek probíhá v malé skupince žáků. Pro děti od cca 4 do 9 let. Výuka je prováděna zábavnou formou, začíná uvolňovacím a dýchacím cvičením, rozmluvením, rozhýbáním. Děti se učí správné výslovnosti, procvičují si paměť na kratších útvarech (dětské básničky, říkadla a krátké příběhy, hrátky se slovy, monology, dialogy), předvádějí krátké pohybové etudy (různé postavy, zvířátka apod.). Cílem výuky je zbavit dítě ostychu, posilovat hlas, procvičovat paměť a naučit se pracovat ve skupině s ostatními dětmi. Součástí výuky je hlasová průprava, do představení jsou často zařazeny i písničky.

 

Výtvarný kroužek pro nejmenší (VV1)

Ve výtvarném kroužku pro děti od cca 3 do 5 let tvoříme jednoduché výrobky z různých materiálů (lepení, kašírování, tvarování), kreslíme pastelkami, křídami, malujeme barvami. Dbáme na správný úchop tužky/pastelky/štětce, snažíme se o rozvíjení osobnosti, fantazie, kreativity a samostatnosti. Učíme se barvy a jejich míchání a základy techniky malování (akvarely, temperové barvy). Činnosti jsou přizpůsobeny věku dětí.

 

Výtvarný kroužek pro předškoláky a mladší školáky (VV2)

Ve výtvarném kroužku pro děti od cca 5 do 9 let se učíme a procvičujeme si různé výtvarné techniky (např. kresba, malba, linoryt, malování na sklo, modelování ze samotvrdnoucí hmoty atd.). Učíme se o barvách a jejich vzájemném míchání a kombinování, o kompozici a základech perspektivy apod. Rozvíjíme kreativitu, vizuální paměť, estetické cítění. Různorodými zadáními podporujeme individuální obrazové vyjadřování. Činnosti jsou přizpůsobeny věku dětí.

 

Výuka hry na zobcovou flétnu

Kroužek probíhá v malé skupince žáků. Pro děti od cca 4 do 9 let. Již od začátku výuky klademe důraz na techniku hry, správné držení nástroje a dýchání. Nejprve se seznamujeme se samotným nástrojem a začínáme se učit jednoduchá technická cvičení, později se učíme hrát jednoduché skladby. Součástí výuky je hudební nauka. Podmínkou je vlastní nástroj.

 

Ceník

120 Kč/60 min. – VV1, HV1

130 Kč/60 min. – VV2, HV2, DrK

200 Kč/60 min. – kytara

 

Rezervujte si místo pro Vaše dítě včas! Vyplněnou přihlášku (ke stažení na této stránce) nám prosím odešlete na emailovou adresu: info@duhovaskolkapraha.cz

Rezervace místa je podmíněna odevzdáním přihlášky a uhrazením zálohy 600,- Kč, která bude postupně odečítána za odchozené lekce. Nebude-li uhrazena záloha do 10 dnů po podání přihlášky, školka je oprávněna nabídnout místo dalšímu zájemci. V případě, že dítě nenastoupí, rezervační poplatek propadá.