Duhová školka

Prázdninová školka 11. 7. - 5. 8. 2016

Prázdninová školka 11. 7. - 5. 8. 2016

Společné prázdninové tvoření a zpívání probíhá od 11.7. do 5.8.2016, vždy od pondělí do pátku od 7.30 do 15.00 hodin (ve dnech 25.-28.7.2016 do 16.00 hodin). Přihlásit se můžete také jen na jednotlivé dny. Rezervace místa je nutná 24 hodin předem. Informace a přihlášení na tel. 728 945 955, nebo 606 406 296. Nezapomeňte se včas přihlásit.

Těšíme se na všechny nové kamarády!

PRÁZDNINY V DUHOVÉ ŠKOLCE

PRÁZDNINY V DUHOVÉ ŠKOLCE

Prázdninový provoz:

školní rok končíme v pátek 1.7.2016

4.-8.7. - zavřeno

11.7.-5.8. - 7.30-15.00 hod. (25.-28.7. do 16.00 hod.)

8.-26.8. - prázdniny

nový školní rok začínáme v pondělí 29.8.2016

Do prázdninové školky je možné přihlásit i dítě, které naši školku pravidelně nenavštěvuje.

Odpolední kroužky se přes prázdniny nekonají, začínáme opět od září. Rozvrh kroužků upřesníme v průběhu prázdnin.

Těšíme se na vás!

Hudební kroužky, zpívání a kreativní dílničky 2015/2016

Hudební kroužky, zpívání a kreativní dílničky 2015/2016

• pondělí 17.00-18.00 h. - hudební kroužek (děti 3-5 let)

• úterý 17.00-00 h. - výtvarný kroužek (děti 3-5 let)

• středa 17.00-18.00 h. - hudební kroužek (děti 5-9 let)

• čtvrtek 17.30-18.30 h. - výtvarný kroužek (děti 5-9 let)

• výuka hry na kytaru je určena nejen pro děti (vhodné od cca 8 let a starší), termín dle dohody s lektorkou

ODPOLEDNÍ KROUŽKY SE PŘES PRÁZDNINY NEKONAJÍ.

ROZVRH KROUŽKŮ PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK UPŘESNÍME V PRŮBĚHU PRÁZDNIN.

 

 
facebook

odpolední zájmové kroužky

Pondělí od 17.00 hod. hudební kroužek pro nejmenší
Úterý od 17.00 hod. výtvarný kroužek pro nejmenší
Středa od 17.00 hod. hudební kroužek pro předškoláky a mladší školáky
Čtvrtek od 17.30 hod. výtvarný kroužek pro předškoláky a mladší školáky

Výuka hry na klasickou kytaru dle dohody s lektorkou.

Lekce trvají 60 minut.

 

Výuka hry na klasickou kytaru

Kroužek probíhá individuálně či v malé skupince 2-3 žáků. Pro děti od cca 8 let. Již od začátku výuky se snažíme dávat důraz na správnou techniku hry a její cítění. Nejprve se seznamujeme se samotným nástrojem a jeho držením, poté začínáme hrát jednoduchá technická cvičení. Později se učíme jednoduché skladby a základní akordy. Součástí výuky je hudební nauka. Podmínkou je vlastní nástroj. Učební materiál: Škola hry na kytaru pro začátečníky – Jiří Jirmal.

 

Hudební kroužek pro nejmenší (HV1)

Učíme se základy hudební teorie, poznáváme noty, učíme se správnému rytmickému cítění, dýchání, artikulaci, intonaci. Kroužek je určen pro děti od cca 3 do 5 let a je zaměřen hlavně na zpívání, a to dětských písní či melodizovaných říkadel. Před každým zpíváním se rozezpíváme (přizpůsobeno věku dětí). Zpívání probíhá s různými hudebními nástroji (kytara, klávesy, triangl, xylofon, minidřívka apod.), s některými nástroji mohou hrát i samotné děti. Podporujeme kladný vztah k hudbě, učíme se hudbu poslouchat a poznávat její různé podoby.

 

Hudební kroužek pro předškoláky a mladší školáky (HV2)

Kroužek je určen pro děti od cca 5 do 9 let a je zaměřen hlavně na zpívání. Rozšiřujeme si znalosti z hudební teorie, učíme se noty, zaměřujeme se na správné dýchání, posazení hlasu, artikulaci, intonaci a rytmus. Před každým zpíváním se rozezpíváme (přizpůsobeno věku dětí). Zpívání probíhá s různými hudebními nástroji (kytara, klávesy, harmonika, triangl, xylofon, ozvučná dřívka apod.), s některými nástroji mohou hrát také samy děti. Rozvíjíme kladný vztah k hudbě a učíme se ji poslouchat a rozeznávat různé hudební žánry.

 

Výtvarný kroužek pro nejmenší (VV1)

Ve výtvarném kroužku pro děti od cca 3 do 5 let tvoříme jednoduché výrobky z různých materiálů (lepení, kašírování, tvarování), kreslíme pastelkami, křídami, malujeme barvami. Dbáme na správný úchop tužky/pastelky/štětce, snažíme se o rozvíjení osobnosti, fantazie, kreativity a samostatnosti. Učíme se barvy a jejich míchání a základy techniky malování (akvarely, temperové barvy). Činnosti jsou přizpůsobeny věku dětí.

 

Výtvarný kroužek pro předškoláky a mladší školáky (VV2)

Ve výtvarném kroužku pro děti od cca 5 do 9 let se učíme a procvičujeme si různé výtvarné techniky (např. kresba, malba, linoryt, malování na sklo, modelování ze samotvrdnoucí hmoty atd.). Učíme se o barvách a jejich vzájemném míchání a kombinování, o kompozici a základech perspektivy apod. Rozvíjíme kreativitu, vizuální paměť, estetické cítění. Různorodými zadáními podporujeme individuální obrazové vyjadřování. Činnosti jsou přizpůsobeny věku dětí.

 

Výuka hry na zobcovou flétnu

Kroužek probíhá v malé skupince žáků. Pro děti od cca 4 do 9 let. Již od začátku výuky klademe důraz na techniku hry, správné držení nástroje a dýchání. Nejprve se seznamujeme se samotným nástrojem a začínáme se učit jednoduchá technická cvičení, později se učíme hrát jednoduché skladby. Součástí výuky je hudební nauka. Podmínkou je vlastní nástroj.

 

Ceník

120 Kč/60 min. – VV1, HV1

130 Kč/60 min. – VV2, HV2

200 Kč/60 min. – kytara

150 Kč/45 min. – flétnička

 

Rezervujte si místo pro Vaše dítě včas! Vyplněnou přihlášku (ke stažení na této stránce) nám prosím odešlete na emailovou adresu: info@duhovaskolkapraha.cz

Rezervace místa je podmíněna odevzdáním přihlášky a uhrazením zálohy 600,- Kč, která bude postupně odečítána za odchozené lekce. Nebude-li uhrazena záloha do 10 dnů po podání přihlášky, školka je oprávněna nabídnout místo dalšímu zájemci. V případě, že dítě nenastoupí, rezervační poplatek propadá.