Duhová školka

LETNÍ ŠKOLKA 2023

LETNÍ ŠKOLKA 2023

Prázdninový provoz školky (8.00-13.00/17.00 hodin):

3. 7. - 7. 7. zavřeno

10. 7. - 21. 7. Letní školka

24. 7. - 11. 8. zavřeno

14. 8. - 1. 9. Letní školka

od 4. 9. pokračujeme novým školním rokem

Odpolední kroužky v průběhu letních prázdnin neprobíhají.

Letní školka je otevřená také pro děti, které naši školku pravidelně nenavštěvují. O prázdninách mohou školku navštěvovat nejen děti předškolního věku, ale i mladší školáci (např. starší sourozenci, kamarádi...).

Školné bude v průběhu prázdninové školky (červenec-srpen) vypočteno individuálně dle docházky. Cenovou nabídku Vám rádi připravíme "na míru".

Těšíme se na Vás.

Kroužky pro děti ve školním roce 2022-2023

Kroužky pro děti ve školním roce 2022-2023

Baví Vaše děti pohyb, pohádky, zpívání, hry, malování? Právě pro ně připravujeme naše odpolední kroužky.

Připojit se k nám můžete kdykoliv v průběhu školního roku. Platí se jen skutečně odchozené lekce.

Věk dětí uvedený u kroužků je orientační a po dohodě je možné do kroužku přijmout i šikovné mladší dítě. Podmínkou je, že zvládne spolupracovat s lektorkou.

Kroužky probíhají bez rodičů.

Podrobné informace najdete v části "kroužky"

Těšíme se na Vás

 

 
facebook

 

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

kroužky

KROUŽKY PRO DĚTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023

Baví Vaše děti pohyb, pohádky, zpívání, hry, malování? Právě pro ně připravujeme naše odpolední kroužky. Připojit se k nám můžete kdykoliv v průběhu školního roku.

PONDĚLÍ
Logopedické přípravky Povídálek 1, Povídálek 2
ÚTERÝ
Hravá angličtina pro děti
STŘEDA
Hudebně-pohybový kroužek
Výtvarný kroužek
ČTVRTEK
Výtvarný kroužek

 

POVÍDÁLEK 1 (aneb rozhýbeme jazýček) - logopedická přípravka (děti 3-4 roky)

pondělí, 16.30-17.00

Kroužek je zaměřen na rozvoj komunikačních schopností, prevenci vzniku poruch řeči a prevenci vzniku čtenářských obtíží. Procvičíme zrakovou a sluchovou percepci, jemnou i hrubou motoriku a nácvik správného dýchání. Zaměříme se i na zvýšení zdravého sebevědomí a práci ve skupině.
Lektorka Jiřina

 

POVÍDÁLEK 2 (aneb rozhýbeme jazýček) - logopedická přípravka (děti 5-6 let)

pondělí, 17.30-18.00

Kroužek je zaměřen na rozvoj komunikačních schopností, prevenci vzniku poruch řeči a prevenci vzniku čtenářských obtíží. Procvičíme zrakovou a sluchovou percepci, jemnou i hrubou motoriku a nácvik správného dýchání. Zaměříme se i na zvýšení zdravého sebevědomí a práci ve skupině.
Lektorka Jiřina

 

HRAVÁ ANGLIČTINA pro děti (děti od cca 3 do 6 let)

úterý, 16.45-17.30

Děti se seznámí s cizím jazykem, jeho intonací a rytmem, naučí se tematickou slovní zásobu, krátké věty a pokyny. Formou písniček, básniček, pohádek, pohybových her i takových, při kterých se musí soustředit, si děti vytvoří kladný vztah k angličtině a mohou později přirozeně navázat výukou ve škole. Využívat budeme pracovní listy, obrázky a kartičky. Pomáhat nám bude i maňásek, který rozvíjí představivost dětí a vtáhne je do učení. Aktivity jsou přizpůsobeny věku a pokročilosti dětí.
Lektorka Jiřina

 

HUDEBNĚ-POHYBOVÝ KROUŽEK (děti od cca 3 do 6 let)

středa, 16.30-17.30

Na kroužku se učíme základy hudební teorie, poznáváme noty, učíme se správnému rytmickému cítění, dýchání, artikulaci, intonaci. Kroužek je zaměřen hlavně na zpívání dětských písní či melodizovaných říkadel. Před každým zpíváním se rozezpíváme (přizpůsobeno věku dětí). Zpívání probíhá s různými hudebními nástroji (kytara, klávesy, triangl, xylofon, minidřívka apod.), s některými nástroji mohou hrát i samotné děti. Zpívání je proloženo hudebními i pohybovými aktivitami, tanečky a hrami. Podporujeme kladný vztah k hudbě, učíme se hudbu poslouchat a poznávat její různé podoby, hudbu vnímáme celým tělem.
Lektorka Markéta

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK pro předškoláky a mladší školáky (děti od cca 5 do 8 let)

středa, 17.00-18.00

Ve výtvarném kroužku se učíme a procvičujeme si různé výtvarné techniky (např. kresba, malba, linoryt, malování na sklo, modelování ze samotvrdnoucí hmoty atd.). Učíme se o barvách a jejich vzájemném míchání a kombinování, o kompozici a základech perspektivy apod. Rozvíjíme kreativitu, vizuální paměť, estetické cítění. Různorodými zadáními podporujeme individuální obrazové vyjadřování. Využíváme netradiční výtvarné techniky a prvky arteterapie. Činnosti jsou přizpůsobeny věku dětí.
Lektorka Martina

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK pro předškoláky (děti od cca 4 do 6 let)

čtvrtek, 16.30–17.30

Ve výtvarném kroužku rozvíjíme výtvarné dovednosti a tvoříme výrobky z různých materiálů (lepení, kašírování, tvarování), kreslíme pastelkami, křídami, malujeme barvami. Snažíme se o rozvíjení osobnosti, fantazie, estetického a kompozičního cítění, kreativity a samostatnosti. Učíme se barvy a jejich míchání, kombinování a základy techniky malování (akvarely, temperové barvy). Zkoušíme také netradiční výtvarné techniky a využíváme prvky arteterapie. Činnosti jsou přizpůsobeny věku dětí.
Lektorka Martina

 

DALŠÍ INFORMACE

Věk dětí uvedený u kroužků je orientační a po dohodě je možné do kroužku přijmout i šikovné mladší dítě. Podmínkou je, že zvládne spolupracovat s lektorkou. Kroužky probíhají bez rodičů.

INDIVIDUÁLNÍ KROUŽKY

Program upravujeme "na míru" podle přání rodičů a dítěte. Někdo se chce věnovat klasické hudbě a pokračovat ve studiu na hudební škole, jiný si chce ve volném čase zahrát pro radost svoje oblíbené písničky, příp. si oživit dovednosti hry na nástroj. Lekce probíhají v odpoledních hodinách

KYTARA (děti od cca 7-8 let, dospělí, začátečníci i pokročilí - lekce 45 min.) - středa - dle individuální dohody s lektorkou (lektorka Markéta)

CENA:
Platí se pouze skutečně odchozené lekce, platba v hotovosti na kroužku. V ceně kroužku jsou pomůcky, výtvarný materiál a pitný režim. S sebou jsou potřeba jen pantofle/bačkorky na přezutí a pohodlné oblečení, na výtvarku starší triko nebo zástěrka.

Skupinové lekce 180 Kč/lekce.

Individuální výuka (nástroje) na dotaz

Těšíme se na Vás!

Bližší informace k přihlášení, rezervaci místa a další dotazy na info@duhovaskolkapraha.cz

Přihláška na odpolední zájmové kroužky (nové děti), souhlas se zpracováním osobních údajů (kurzy, kroužky) a prohlášení o bezinfekčnosti (musí být vyplněné s aktuálním datem nástupu) jsou v části "ke stažení" (https://www.duhovaskolkapraha.cz/ke_stazeni.php)

Pro děti, které některý kroužek již navštěvovaly, stačí vyplnit pouze přihlášku pro pokračování kurzu a bezinfekčnost.

Přihláška a další formuláře ke stažení